АШУҮИС зөвлөж байна. Зөвлөгөөнүүд

Цар тахлын үед дэлгүүрийн ажилчдад өгөх зөвлөмж

Коронавируст халдвар (COVID-19)-с гэр бүлээ хэрхэн хамгаалж, урьдчилан сэргийлэх вэ?
Жирэмсэн эмэгтэй болон төрсөн эхчүүд та өөрийгөө, хэвлийд байгаа ураг, нярай хүүхэд, гэр бүлээ КОВИД-19 халдвараас хэрхэн хамгаалах вэ?